PM - VÁHY | VÚ Běchovice | PRAHA 9

LABORATORNÍ VÁHY - IHNED - tel: 728 199 962

Váhy kalibrované Váhy cejchované 0,1g - 0,01g 0,001g - 0,00001g Závaží E-SHOP Nákupní košík:  0 Kč

Obchodní podmínky - jak nakupovatZaujal-li Vás náš produkt, neváhejte nám zavolat 728 199 962 či objednat přímo pomocí e-shopu nebo e-mailu (pm-vahy@seznam.cz)

Působíme celorepublikově formou v ČR pomocí zásilkové služby či osobní návštěvy servisních či obchodních partnerů..

Náš internetový virtuální obchod je koncipován na principu INTERNETOVÁ VIRTUÁLNÍ NÁKUPNÍ GALERIE. (ZAJIŠŤUJEME KONZULTACE a LOGISTICKÉ SLUŽBY PRO DODÁNI OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ)

- Váš požadavek se může s Vámi opětovně konzultovat pro dospecifikování parametrů váhy a bude domluven dodací termín.
Termín dodání běžně do 2 dnů od objednání, zboží se expeduje z centrálních skladů, v případě specifického zboží se doba prodlužuje o sestavení (výrobu) požadovaného výrobku.

  Taktéž je možné dobu doručení prodloužit v případě požadavků na vytvoření cílené dokumentace (kalibrační listy, potvrzení o ověření měřidla)

- Před objednáním zboží nabízíme veškerou konzultaci pro správný výběr zboží pro požadované použití.
- Zboží, které je objednáno, lze u nás vždy po dohodě předvést a svobodně se rozhodnout ke koupi, odběr zboží je možný tedy i osobně.
- Při zasílání zboží dopravujeme spediční službou PPL na dobírku. (Běžný poplatek za zásilku je 200 - 300 Kč dle velikosti). 
- Zboží lze platit kromě dobírky i zálohovou fakturou předem, u speciálnějších modelů dodávaných na zakázku je záloha předem vyžadována vždy. Výška zálohy je dle dohody, běžně min. 50 % kupní ceny.
- U stálých zákazníků akceptujeme po dohodě 14 denní splatnost faktury pro dodání zboží.
- Velké váhy (plošinové, paletové) jsou dodávány dle dohody, při zajištění vlastní dopravy, nebo jsou instalovány při požadavku našimi servisními partnery

Záruka na vady u zboží je dle občanského zákona 24 měsíců dle typu, při řádném a obvyklém užívání. Nevztahuje se na nadměrné opotřebení či užívání v nevhodném prostředí (nadměrná vlhkost, prašnost) - není-li k tomu zboží přímo určeno. Dále se záruka nevztahuje pro škody na zboží způsobené vyšší mocí.
Jako záruční list slouží doklad o koupi (paragon, faktura). Lze na požádání vystavit samozřejmě i záruční list samostatně.


Záruka na zboží se zkracuje na 12 měsíců, je-li zboží již použité, repase apod., v tomto případě je o tom kupující předem informován.

 

Recyklační poplatek:

Od roku .2005 platí novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod používaným názvem "Zákon o elektronickém odpadu". Tento zákon platí pro všechny dovozce, výrobce, ale i prodejce. Z tohoto důvodu je dovozce a výrobce povinen vybírat tzv. recyklační příspěvek, který je  určen na zpětný odběr a další nakládání s použitým elektrozařízením, uvedeným na trh.

Recyklační poplatek - je-li objednaným zbožím elektrovýrobek, je buď přímo součásti ceny výrobku a nebo se účtuje zvlášť položka fakturace
(dle aktuálních podmínek již každého dovozce a distributora konkretního objednaného zboží. 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (LZE stáhnout v pdf. a vytisknout ZDE nebo na odkazu: http://www.laboratorni-vahy.cz/smluvni-podminky-vseobecne-obchodni-podminky )
 

 

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ing. Pavel Matia, se sídlem Dražická 737, Benátky nad Jizerou, 294 71, identifikační číslo: 87987384, Živnostenský list vydán Magistrátem města Mladá Boleslav pod č.j. ObŽÚ/U10688/2011/SYR ze dne 12.7.2011 (dále jen „prodávající nebo zprostředkovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou a jsou rozšířené i pro jinou právnickou osobu - (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod, koncipován jako VIRTUÁLNÍ NÁKUPNÍ GALERIE mnoha dodavatelů,  je zprostředkovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.laboratorni.vahy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „e-shop“).

1.2.      Obchodní podmínky se všeobecně vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V případě rozdílu podmínek než je uzavírání obchodu s konečným spotřebitelem, je změna uvedena.

1.3.      Vyhrazujeme s,i v souladu s charakterem výrobků a doprovodných služeb, právo uzavřít kupní smlouvu přednostně s právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Dále i viz. bod 3.1

1.4.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET KUPUJÍCÍHO (KLIENTA)

2.1.      Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Registrace se nevyžaduje. Účet není veden.

2.2.      Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jak bez DPH (důležité pro právnické osoby či osoby, jež jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání) tak včetně DPH (zobrazuje se při zájmu o informace o jednotlivém zboží výběrem přes webové rozhraní (např informací o zboží)) - daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu (zprostředkovateli) je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující provozovateli e-shopu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím (zprostředkovatelem) považovány za správné. Zprostředkovatel nebo již konkretní prodávající (distributor)  neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Běžně kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou kontaktujeme pro naše potvrzení kupujícím očekávaných vlastností objednávaného zboží, či nabídku vhodné alternativy, a to  v případě výpadku zboží nebo nevhodně zvoleného zboží pro očekávané využití. Viz. Taktéž bod 3.6

3.6.      Prodávající (zprostředkovatel) je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím (zprostředkovatelem) nebo přímým prodávajícím konkrétního zboží (na základě objednávky dle podmínek využité NÁKUPNÍ VIRTUÁLNÍ GALERIE)  a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo telefonicky.

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně příslušného přímého dodavatele (adresa bude při uzavření kupní smlouvy poskytnuta provozovatelem eshopu)

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího či zprostředkovatele adresa bude při uzavření kupní smlouvy poskytnuta provozovatelem eshopu)

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu (zprostředkovateli) také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje povinně od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu není-li to nutné dle povahy objednaného zboží a služeb. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající (zprostředkovatel) je oprávněn v případě individuálního speciálního zboží, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Taktéž v případě splatností faktur (tedy, když zboží není hrazeno předem nebo dobírkou) vyčkat po dodání kupujícímu na plné uhrazení zboží pro dodatečné dodání potřebné např. metrologické dokumentace. 

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Prodávající (zprostředkovatel) ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy ¨vystavuje kupujícímu daňový doklad – fakturu. Všichni prodávající naši Virtuální nákupní galerie jsou z povahy nabízeného zboží plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví konkrétní prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo přímo se zbožím.

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo řádně upraveno podle přání kupujícího, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Dále nelze úplně odstoupit od kupní smlouvy v případě dodání objednaných specifických služeb ke konkrétnímu výrobku - zejména tedy vystavení kalibračních listů k výrobku nebo úředního ověření stanoveného měřidla (ES prohlášení shody pro obchodní váhy a závaží) a tyto služby byly ze své povahy spotřebovány již při převzetí zboží. V tomto případě je možno odstoupit od smlouvy jen částečně přímo na výrobek bez služeb.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího pm-vahy@seznam.cz.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží musí být v nepoškozeném stavu – bez známek používání. Dále dle bodu 5.2 kupující nese náklady na službu provedenou u zboží (kalibrační list, náklady zajištění akreditované kalibrační laboratoře, dokumentace o ověření, náklady na zajištění příslušného úřadu či jiné notifikované osoby pro vytvoření objednaných dokumentů - byla-li vyžádána kupujícím - kde jsou přímo vedeny údaje o uživateli a nebo je výrobek díky těmto úkonům opatřen úředními notifikovanými značkami přímo na těle výrobku. (cejchovní značky)

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a po fyzickém obdržení dodavavatelem (prodávajícím) zboží zpět od kupujícího a stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Tedy odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. V případě vystavených daňových dokladů se vystavuje DOBROPIS. (Ponížený od spotřebovaných služeb kupujícím dle bodu 5.3)

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající (zprostředkovatel) oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající (zprostředkovatel) kupujícímu kupní cenu
(byla-li již realizována platba) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.7.  Stejně tak prodávající (zprostředkovatel) může odstoupit od kupní smlouvy v případě chybně uvedené ceny výrobku na internetovém portále provozovatele e-shopu (Nákupní internetové galerie). Cena bude neprodleně na webovém rozhranní opravena, ale kupující ji nemusí akceptovat.

 

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŹÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a dodavateli nebo zprostředkovateli. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady u spotřebního zboží v době 24 měsíců.

7.3.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.3.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.3.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.3.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.3.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.7.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pm-vahy@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále dle GDPR.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Údaje nebudou využity k zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího (zprostředkovatele) o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.    UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.     DORUČOVÁNÍ

11.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.  Kontaktní údaje provozovatele Virtuální nákupní GALERIE (zprostředkovatele): adresa pro doručování, Ing. Pavel Matia – Váhy, Dražická 737, Benátky nad Jizerou, 294 71,
adresa elektronické pošty pm-vahy@seznam.cz, telefon 728 199 962..